Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Contaminació acústica (Soroll equips de climatització)


22/03/2021