Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria d’Atenció al públic (Duplicat cens gossos)


22/03/2021