Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria d’atenció al consumidor i usuari (serveis funeraris)


22/03/2021