Decisió de la síndica de greuges en relacio a la queixa presentada per dues entitats de Gràcia sobre llicències d’activitat econòmica


22/03/2021