Decisió de la Síndica de Greuges en matèria de Llicències d’obres i disciplina urbanística (instal·lació ascensor en una finca)


22/03/2021