Decisió de la Síndica de Greuges en matèria de Llicències d’activitat econòmica (activitats il·legals en dos pisos d’una finca)


22/03/2021