Decisió de la Síndica de Greuges en matèria de gestió i recaptació (impulsar les mesures alternatives a la sanció econòmica)


4/07/2021