Decisió de la Síndica de Greuges en matèria d’Accessibilitat al transport (Incompliment legal del mínim de taxis adaptats)


22/03/2021