Decisió de la síndica de greuges de Barcelona referent a una queixa sobre llicències d’ocupació de l’espai públic (top manta)


22/03/2021