Actuació d’ofici de la Sindicatura de Greuges relativa al Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social, per a famílies barcelonines amb infants o adolescents menors de 16 anys


25/05/2022