Actuació d’ofici de la Sindicatura de Greuges relativa a la coberta de fibrociment d’una finca ubicada al carrer Roger


30/06/2022