Actuació d’ofici de la Sindicatura de Greuges referent a l’impacte medioambiental de les curses esportives a la ciutat


3/12/2021