La síndica insisteix en la necessitat d’aprofundir en els drets i deures que regulen el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)


24/02/2021

Des de la Sindicatura hem recomanat repetidament la necessitat d’un Reglament que reguli el SAD, de forma que estiguin clarament definits els drets, els deures, les formes de seguiment, les queixes, etc.

Nota de premsa