La Síndica presenta un informe que analitza la convivència a la via pública derivada de la implantació de la xarxa pedalable


5/02/2021

L’estudi desglossa els principals conflictes de convivència des de la perspectiva de les persones vianants, ciclistes i conductores de vehicle motoritzat.