La síndica recomana al consistori que les persones menors d’edat que siguin multades puguin substituir la sanció econòmica per mesures correctores alternatives


20/01/2021

A les infraccions comeses per menors d’edat s’haurien de fomentar els mètodes alternatius de resolució de conflictes, com les mesures correctores i educatives, alternatives a la sanció econòmica.

Nota de premsa