Cal que la progressiva tornada a la ‘nova normalitat’ es produeixi amb les màximes garanties sanitàries en el transport públic


1/05/2020

Tot considerant la importància d’un transport públic segur i que minimitzi al màxim les possibilitats de propagació de la Covid-19, la Síndica ha emès una sèrie de suggeriments.

Nota de premsa