La ciutadania denuncia problemes per inscriure els fills i filles en el Registre Civil de Barcelona


1/04/2020

Sense la inscripció al Registre Civil no es pot obtenir el llibre de família, document imprescindible per tenir accés a la prestació de les baixes de maternitat i paternitat.

Nota de premsa