La Síndica recomana novament que es valori la condició de famílies amb bessonada com a criteri d’accés a les escoles bressol municipals


1/12/2019

“Segons la normativa al respecte, l’Ajuntament Barcelona disposa de la capacitat de desenvolupar una regulació específica per a aquests processos, ha afirmat Vilà.

Nota de premsa