La síndica Vilà subratlla una manca d’elements objectius en l’exclusivitat d’ús del casal de barri de Can Rectoret per part d’una única associació veïnal


1/07/2019

La defensora ha considerat que manquen elements objectius que motivin la cessió d’un espai del Casal de Barri de Can Rectoret per a ús exclusiu d’una associació veïnal i recomana que es valori la possibilitat d’elaborar unes bases públiques per assignar l’ús dels casals de barris a les entitats del territori.

Nota de premsa