La Síndica de Barcelona actua d’ofici per avaluar l’impacte mediambiental de l’ús d’envasos de plàstic en les curses esportives de la ciutat


1/06/2019

Entre altres aspectes, Vilà preguntarà a l’Ajuntament per l’ús dels envasos de plàstic durant aquests esdeveniments multitudinaris; per la repercussió que té en la gestió dels residus; pel possible malbaratament d’aigua que s’hi pugui produir, i quin és el criteri per a utilitzar envasos de plàstic i no pas altres elements que tinguin un impacte mediambiental més positiu.

Nota de premsa