La ubicació d’uns contenidors en el carrer Garigiliano, motiu de queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona


1/05/2019

Arran d’una queixa ciutadana, la Síndica Vilà ha recomanat al Districte de Nou Barris que procedeixi al trasllat d’uns contenidors ubicats al carrer Garigliano, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties ocasionades.

Nota de premsa