La Síndica de Barcelona actua d’ofici i analitza el Fons extraordinari per ajuts puntuals d’urgència social per a famílies amb fills menors de 16 anys


1/04/2019

L’actuació d’ofici ha conclòs amb una sèrie de recomanacions a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS): mantenir les quanties destinades a infants i adolescents; replantejar els requisits d’accés al Fons; millorar la notificació dels resultats de les sol•licituds; recordar a les famílies com optar a beques menjador, i més proactivitat per part dels serveis socials municipals.

Nota de premsa