La Síndica de Barcelona recomana a l’Ajuntament que perseveri i mantingui les mesures per garantir la seguretat i la convivència al districte de Ciutat Vella


1/01/2019

“Si bé és cert que durant els darrers mesos s’ha observat en el Districte de Ciutat Vella un increment de les conductes incíviques a l’espai públic, també ho és que l’Ajuntament de Barcelona és plenament conscient d’aquests fets i ha adoptat mesures per frenar-los”, ha manifestat la síndica.

Nota de premsa