La Síndica elabora una sèrie de recomanacions a l’Institut Metropolità del Taxi amb l’objectiu que els seus usuaris disposin d’un millor servei


1/10/2018

Cal que sigui més proactiu davant de les queixes presentades, ja que la ciutadania en desconeix la regulació; que activi els mecanismes de control que ha d’exercir vers les empreses mediadores, i que informi en el seu portal web del contingut del Decret 34/2016.

Nota de premsa