Cal facilitar més informació sobre el nou lloc de feina proposat a la persona aspirant d’una borsa de treball


1/10/2018

El promotor de la queixa forma part de la Borsa de Treball de Tècnic Superior en Informàtica i ha explicat que no va rebre suficient informació sobre les tasques associades al lloc de feina ofert per l’Ajuntament de Barcelona.

Nota de premsa