Tots els grups polítics municipals acorden unànimement dur a terme les recomanacions de l’informe de la Síndica de Barcelona sobre l’esfondrament de 144 nínxols en el cementiri de Montjuïc


1/01/2018

La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona ha debatut avui sobre el tractament dels fets ocorreguts arran de l’esfondrament de 144 nínxols en el cementiri de Montjuïc, a petició del Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT).

Nota de premsa