La Síndica de Barcelona ha supervisat una queixa presentada per l’Associació de Veïns Ciutat Meridiana i l’Associació Eco-Veïnal Vallbona Viu en que denunciaven l’estat de deixadesa del Centre Esportiu Can Cuiàs


1/12/2017

Barcelona, 4 de desembre del 2017.– Vilà diu que tot i que l’Institut Barcelona Esports ha realitzat inversions econòmiques importants pel manteniment del centre esportiu, com a responsable del control i seguiment de la gestió no ha estat prou amatent per vetllar pels drets de les persones abonades a gaudir d’un centre esportiu en condicions.

Nota de premsa