La Síndica recomana preveure mecanismes correctius en la implantaació del nou sistema de tarifació social de les Escoles Bressol Municipals de Barcelona (EMB)


1/11/2017

Barcelona, 13 de novembre del 2017.– La síndica proposa que es revisi el criteri de basar la quota mensual en els ingressos econòmics declarats en la Renda de l’any anterior perquè el resultat pot no ser equitatiu.

Nota de premsa