La Síndica participa en la jornada Democràcia Municipal, Participació, Ètica i Bon Govern Local organitzada per la Federació de Municipis (FMC) i els Síndics Locals, a Municipàlia


1/11/2017

La Federació de Municipis de Catalunya, juntament amb el Fòrum de Síndics,
Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, van organitzar el dia 25
d’octubre a Lleida, dins del marc de la Fira Municipàlia, una jornada per analitzar
com els reptes de la democràcia local representativa tenen a veure amb la
millora dels sistemes de participació política i amb una governança atenta a la
ciutadania.

Nota de premsa