La Síndica participa en la Jornada de presentació de la Xarxa de l’Ombudsman organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya


1/11/2017

Barcelona, 30 de novembre del 2017.– La síndica ha participat aquest passat 29 de novembre juntament amb altres síndics locals i universitaris, i defensors dels consumidors, en la jornada de creació de la Xarxa de l’Ombudsman organitzada pel Síndic de Greuges de Catalunya

Nota de premsa