La Síndica demana a l’Institut Municipal de Serveis Socials més transparència en els rebuts de copagament dels Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD)


1/11/2017

Barcelona, 6 de novembre del 2017. — La síndica ha supervisat una queixa d’un ciutadà que exposava la seva disconformitat amb la manca d’informació en els rebuts de copagament del SAD en els quals no quedaven detallades les hores realitzades al seu domicili ni el cost de les mateixes

Nota de premsa