La Síndica demana a l’Ajuntament que implementi els canvis derivats de la modificació de la ordenança 3.12 que amplien l’aplicació dels incentius als vehicles classificats Cero Emisiones de CO2


1/11/2017

Barcelona, 27 de novembre del 2017. — La síndica valora positivament que finalment el Plenari del Consell Municipal del 21 de juliol de 2017 aprovés la modificació de l’Ordenança que permet ampliar el ventall de vehicles que podran acollir-se a l’aplicació d’aquests beneficis.

Nota de premsa