Maria Assumpció Vilà: No facilitar la informació sol·licitada pot interpretar-se com una manca de col·laboració a la tasca de supervisió de la Sindicatura i una manca de transparència


1/06/2017

Barcelona, 7 d’agost del 2017. — No facilitar la informació sol·licitada pot interpretar-se com una manca de col·laboració a la tasca de supervisió de la Sindicatura i una manca de transparència, diu la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, en una recent resolució arran d’una queixa sobre l’ús i el pla municipal per eradicar el glifosat, un herbicida tòxic, en els parcs i jardins de la ciutat. El glifosat és un producte químic que la Organització Mundial de la Salut va incloure en la llista de substàncies probablement cancerígenes, però el seu ús estava regulat.

Nota de premsa