La síndica supervisa una queixa col·lectiva contra cinc residències de gent gran a Barcelona


1/06/2017

Barcelona, 15 de juny del 2017. – La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha rebut una queixa col•lectiva contra cinc residències de gent gran a Barcelona. Els reclamants, una coordinadora de famílies de persones afectades i la FAVB, consideren que les persones ingressades no reben una atenció adequada, es produeixen problemes de gestió i les condicions dels centres s’estan deteriorant. Vilà ha admès a tràmit la queixa a partir de la competència de l’Ajuntament establerta en la Carta Municipal, tot i que el consistori encara no ha assumit el traspàs dels serveis especialitzats en aquesta matèria que gestiona la Generalitat, i perquè està obligada a vetllar preventivament pels drets fonamentals i humans a la ciutat de Barcelona.

Nota de premsa