La Síndica ha supervisat durant l’any 2017 cinc queixes per molèsties de soroll nocturn que provoca la càrrega i descàrrega en diferents establiments de la ciutat


1/06/2017

Barcelona, 16 d’octubre de 2017.– Vilà dóna en tots els casos la raó als veïns ja que majoritàriament l’actuació municipal no ha estat àgil per iniciar la tramitació dels expedients i tampoc ha estat eficaç.

Nota de premsa