La síndica demana l’Ajuntament que abans de sancionar al propietari d’un habitatge explotat com a pis turístic il·legal s’asseguri de qui realitza l’activitat


1/06/2017

Barcelona, 27 de juliol del 2017. – La síndica Maria Assumpció Vilà vol que l’Ajuntament abans de sancionar a una persona propietària d’un habitatge explotat com a pis turístic il•legal s’asseguri de qui realitza l’activitat. Almenys en dos casos, Vilà ha constatat que el consistori va iniciar un procediment sancionador contra dos ciutadans per usar un immoble seu com a pis turístic sense llicència. Finalment s’ha comprovat que l’Ajuntament es va equivocar. En ambdues situacions, l’Ajuntament ha corregit l’error, però Vilà ha considerat que l’actuació municipal no ha estat eficaç. En una de les resolucions, la síndica ha recomanat al consistori ser més diligent en la tramitació dels expedients, per tal de millorar el servei, i en l’altra ha plantejat la incorporació de personal al Departament de Coordinació Tècnica de la Inspecció que faci una atenció directa a la ciutadania.

Nota de premsa