Els i les vigilants de l’àrea verda i blava tindran una major protecció legal per evitar agressions, com va demanar la síndica


1/06/2017

Barcelona, 20 de juny del 2017. — Els i les vigilants de l’àrea verda i blava tindran una major protecció legal per evitar agressions, com va demanar la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà. L’Ajuntament de Barcelona va aprovar en el Consell Plenari del passat 26 de maig una modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de la ciutat en la qual s’atorga la condició d’agent de l’autoritat als i les vigilants de les àrees verda i blava d’aparcament “als efectes de la seva defensa jurídica davant la jurisdicció penal”, diu l’Ordenança. La mesura entrarà en vigor l’1 de juliol.

Nota de premsa