La síndica demana reformar la Llei d’Arrendaments Urbans per millorar els drets de les persones residents


1/05/2017

Barcelona, 24 de maig del 2017. – La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, vol que es reformi la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per tal de millorar els drets de les persones residents. Algunes de les mesures que Vilà planteja són reconèixer per Llei el dret a tanteig i retracte a tots els llogaters i llogateres quan es produeixi la venda del seu habitatge, controlar i limitar el preu del lloguer i ampliar la durada dels contractes de lloguer. Vilà ha inclòs aquestes propostes en la queixa presentada per diferents persones llogateres d’una finca situada al carrer de Leiva 37, al Districte de Sants-Montjuïc, afectada per la compra de tota la finca per part d’una empresa inversora. La síndica ha fet ha fet arribar les seves recomanacions a l’Ajuntament i a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, perquè instin a les Administracions competents a dur a terme les reformes necessàries.

Nota de premsa