Vilà impulsa un curs intern per dotar la Sindicatura d’una perspectiva de gènere


1/02/2017

Barcelona, 28 d’abril del 2017. — El personal de la Sindicatura de Greuges de Barcelona farà entre els mesos d’abril i juny un curs per dotar l’oficina d’una perspectiva de gènere. Amb aquest curs, coordinat per la psicòloga Laia Rosich, es pretén visibilitzar i considerar les diferències entre homes i dones en un àmbit o activitat determinada, així com l’impacte de la pròpia concepció binària i excloent dels gèneres, amb l’objectiu de reflexionar-hi per trobar vies que permetin resoldre les desigualtats que aquestes diferències provoquen. En total es faran 9 sessions i s’abordaran temes tan diversos com com violència masclista, llenguatge no sexista i perspectiva de gènere en el dret.

Nota de premsa