Restringir l’ús d’estacionament de les zones de càrrega i descàrrega només a qui disposi de mòbil vulnera el principi d’igualtat al qual ha d’ajustar-se l’Administració


1/02/2017

Barcelona, 22 de març del 2017. — Restringir només l’ús d’estacionament de les zones de càrrega i descàrrega, anomenades ara ÀreaDUM (Distribució Urbana de Mercaderies), a les persones que disposin de telèfon mòbil vulnera el principi d’igualtat al qual ha d’ajustar-se l’Administració pública en la utilització de les tecnologies de la informació. Aquesta és la principal conclusió d’una actuació d’ofici de la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, sobre l’estacionament en la majoria d’aquests punts de Barcelona. La defensora de la ciutadania ha advertit l’Ajuntament de Barcelona que ha de garantir l’accés a una ÀreaDUM a tothom que necessiti utilitzar-la, independentment que disposi o no de dispositiu de telefonia mòbil i del sistema operatiu que utilitzi. I ha recomanat que es faci conviure l’antic disc horari amb l’aplicació telemàtica creada i la revisió de les sancions imposades fins ara atenent les al•legacions de les persones interessades.

Nota de premsa