L’Ajuntament ha de vetllar perquè en les convocatòries d’audiències públiques de pressupostos es garanteixin els terminis i condicions previstes a les normes de participació


1/02/2017

Barcelona, 9 de març de 2017. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, diu que, en les futures convocatòries d’audiències públiques de pressupostos, l’Ajuntament ha de vetllar perquè es garanteixin els terminis i les condicions previstes a les Normes reguladores de participació ciutadana.
Aquesta és una de les recomanacions incloses en una resolució recent, arran d’una queixa presentada, el passat 2 de desembre, per CiU (ara Grup Municipal Demòcrata), PP i Ciutadans sobre el procediment d’aprovació dels pressupostos (general i consolidat) de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017 i, concretament, sobre l’Audiència Pública de Pressupostos. En concret, els partits critiquen el termini de la convocatòria i la manca d’habilitació d’una bústia per a la participació per l’aprovació dels pressupostos.
La síndica ha estimat en part la queixa i ha conclòs que l’Ajuntament ha actuat de forma ajustada a la normativa, en els aspectes essencials, per tal d’avançar, segons els terminis requerits legalment, per a poder aprovar els pressupostos d’acord amb l’interès general. Però afegeix que el consistori no ha estat prou curós ni eficaç pel que fa a les garanties de participació que estableixen les Normes reguladores de la participació ciutadana.

Nota de premsa