La síndica demana polítiques i recursos per combatre la contaminació atmosfèrica


1/02/2017

Barcelona, 24 de febrer del 2017. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha defensat avui davant del Consell Plenari de l’Ajuntament, on ha presentat l’informe anual de queixes del 2016, la necessitat d’endegar polítiques i dotar de recursos la lluita contra la contaminació atmosfèrica amb l’objectiu de disminuir l’emissió de gasos nocius a l’atmosfera i contribuir a la millora de la qualitat de l’aire i a contenir l’efecte hivernacle. Vilà, que ha demanat coratge i consens als responsables polítics per dur-ho a terme, ha subratllat el dret de la ciutadania a gaudir d’un medi ambient adequat, que no atempti contra la salut de les persones, i que no sigui agressiu. Es tracta d’un dret emparat per la Constitució i l’Estatut, indissociable del deure de no continuar agredint l’entorn natural, restringint, si cal, aquelles activitats i hàbits que ho fan, com poden ser les provinents de l’espai portuari o dels motors de combustió.

Nota de premsa