La síndica celebra la modificació de l’Ordenança de serveis funeraris per garantir una competència real i reduir els preus, tal com va recomanar


1/02/2017

Barcelona, 23 de març del 2017. — La síndica de greuges, Maria Assumpció Vila, celebra l’aprovació inicial ahir, a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, de la modificació de l’Ordenança de serveis funeraris de Barcelona, que ara haurà de ser aprovada pel Consell Plenari. Segons Vilà, d’aquesta manera, es dona compliment a diferents recomanacions emeses des de la Sindicatura, a finals de 2015, de revisar i adequar l’Ordenança del sector i eliminar els requisits injustificats que dificulten l’entrada al mercat de noves empreses operadores, com per exemple haver de disposar d’un tanatori, per garantir una competència real i reduir els preus dels serveis.

Nota de premsa