Assumpció Vilà: L’Ordenança de convivència no és eficaç per promoure el civisme i castiga indegudament els col•lectius vulnerables


1/02/2017

Barcelona, 14 de març de 2017. — Després d’una dècada en funcionament, ha quedat palès que l’Ordenança de convivència no és eficaç per promoure el civisme i castiga indegudament els col•lectius vulnerables, diu la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. La síndica celebra que l’Ajuntament hagi començat a treballar en un replantejament de la norma i espera que el Govern aconsegueixi el màxim de consens amb la resta de grups polítics per a dur a terme els canvis necessaris.
Segons la síndica, l’Ordenança de convivència és una mena de codi regulador de les diferents activitats que poden tenir lloc a l’espai públic. La norma estableix els béns jurídics que s’han de preservar i ho pretén fer bàsicament amb multes a les persones que no els respectin.
Però moltes de les infraccions que tipifica tenen com a causa la desestructuració o exclusió social i situacions de necessitat econòmica, la qual cosa porta a pensar que és un desencert abordar aquestes qüestions com si es tractés d’un comportament voluntari i agressiu. Des de fa anys, l’Ajuntament, lluny d’encarar les problemàtiques socials visibles a l’espai públic amb mesures constructives, es limita a aplicar penalitzacions, que en molts casos són desproporcionades.

Nota de premsa