Vilà presentarà l’informe anual de queixes de 2016 davant del Consell Plenari el 24 de febrer


1/01/2017

Barcelona, 27 de gener de 2016. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, presentarà l’informe anual de queixes, corresponent a l’exercici de 2016, davant del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el proper 24 de febrer. L’informe anual de queixes és la memòria que elabora la Sindicatura de Greuges de Barcelona amb el nombre d’actuacions fetes al llarg de l’any, tant les d’ofici com les reclamacions presentades per la ciutadania, les recomanacions traslladades al govern municipal i el conjunt de reflexions sobre els temes en els quals s’ha intervingut. El Reglament de la Sindicatura obliga a presentar l’informe el primer trimestre de l’any.

Nota de premsa