Mobilitat, turisme i serveis socials, tres dels principals motius de queixa a la síndica de Barcelona l’any 2016


1/01/2017

Barcelona, 13 de febrer de 2017. — Mobilitat, turisme i serveis socials han estat, juntament amb habitatge i medi ambient (que inclou les reclamacions per soroll), els principals motius de queixa dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, durant l’any 2016. L’àmbit de queixa que més ha crescut ha estat el de l’activitat econòmica, on figuren moltes de les reclamacions relacionades amb diferents aspectes del turisme, que ha passat de 68 queixes el 2015 a 200 el darrer any. Al llarg del 2016, la síndica ha dut a terme 3.344 actuacions, de les quals 1.735 han estat consultes i assessoraments generals, i 1.609 han estat queixes. De les 1.609, en 950 s’ha fet un assessorament tècnic i/o jurídic, i 635 han acabat o acabaran en una resolució de la defensora. Les queixes les subscriuen 3.680 persones.

Nota de premsa