Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona: El cobrament de la plusvàlua, sense un guany econòmic, és una flagrant injustícia


1/01/2017

Barcelona, 23 de febrer de 2017. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, celebra la decisió del Tribunal Constitucional d’estimar parcialment i declarar inconstitucional diferents articles de la Norma Foral 16/1989, de 5 juliol, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut popularment com a plusvàlua, a Gipuzkoa. La sentència anul•la el cobrament de l’impost quan no s’ha produït un increment real del valor del terreny i, per tant, no hi ha hagut un increment patrimonial. La síndica ja va alertar d’aquesta possible inconstitucionalitat l’any 2012. Vilà considera que el cobrament de la plusvàlua, sense un guany econòmic, és una flagrant injustícia.

Nota de premsa