La síndica diu que cal edificar els habitatges públics previstos en el solar situat al costat de l’hotel del carrer del Rec Comtal


1/01/2017

Barcelona, 15 de febrer de 2017. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recorda que el solar situat al costat de l’hotel del Rec Comtal, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, està destinat a la construcció d’habitatges públics, i considera que no edificar aquests pisos seria contrari a l’objectiu essencial que va portar a canviar el planejament per construir l’hotel i que no era altre que l’edificació dels citats habitatges.

Vilà diu que la cessió del solar per la construcció d’habitatge públic va ser lobjectiu essencial que va justificar, l’octubre de 2007, l’aprovació per unanimitat de la modificació del Pla especial de reforma interior del sector oriental del centre històric de Barcelona en la unitat d’actuació núm. 2 i del Pla especial de millora urbana Duran i Bas per la construcció d’un hotel al carrer del Rec Comtal, d’acord amb l’obligada preservació i defensa dels interessos generals.

Recentment, Vilà ha tingut coneixement, a través dels mitjans, d’un acord polític per l’aprovació del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), que es va dur a terme en el Consell Plenari del mes de gener. L’acord inclouria consultar al veïnat els usos definitius del solar situat al costat de l’hotel.

Nota de premsa