La síndica considera restrictius els requisits d’accés a la segona activitat dels i les agents de la Guàrdia Urbana en situació d’incapacitat permanent


1/12/2016

Barcelona, 29 de desembre de 2016. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, opina que l’Ajuntament no vetlla suficientment pel dret al treball dels i les agents de la Guàrdia Urbana en situació d’incapacitat permanent en grau total. Vilà considera que el consistori és restrictiu pel que fa als requisits d’accés dels agents de la Guàrdia Urbana a la situació administrativa de segona activitat i creu que cal estudiar fórmules que permetin la continuïtat laboral de les persones afectades per fer compatible la situació d’incapacitat amb el dret al treball en l’àmbit municipal, especialment quan la incapacitat tingui causa en un accident laboral o en una malaltia professional. Ara només es contempla la jubilació per incapacitat.

Nota de premsa