La síndica alerta del risc per a la salut i la seguretat que pot suposar la lenta i poc adequada actuació municipal davant dels casos de síndrome de Diògenes a Barcelona


1/12/2016

Barcelona, 13 de desembre de 2016. — La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, alerta del risc per a la salut i la seguretat que pot suposar la lenta i poc adequada actuació municipal davant dels casos de síndrome de Diògenes, aquells que fan referència a l’acaparament compulsiu o trastorn per acumulació d’objectes. Al llarg del 2016, Vilà ha rebut quatre queixes molt greus de quatre districtes diferents –Horta-Guinardó, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Gràcia– en les quals s’ha constatat actuacions diferents en funció dels districtes i una dilació important en la intervenció i/o resolució de les situacions, la qual cosa ha portat els veïns i veïnes afectats a patir durant setmanes o mesos greus problemes d’insalubritat i de convivència.

Nota de premsa